Posted by: Syukron Tanzilah | December 18, 2012

AL IMAM HUJJATUL ISLAM SYEIKH ‘ABDULLAH BIN AHMAD BASAUDAN (Pengarang Hadroh Basaudan)

SYEIKH ‘Abdullah bin Ahmad bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrohman Basaudan, beliau dilahirkan di desa Khuraibeh, Wadi Dau`an, Hadromaut pada tahun 1178 H. Nasab beliau bersambung kepada Sayyidina Al Miqdad bin Al Aswad Al Kindi Rodhiallahu ‘anhu (Sahabatnya Baginda Rosulullah Saw.)

hadroh basaudanSyeikh ‘Abdullah Basaudan sejak kecil telah diasuh dengan didikan agama. Sejak usia tersebut beliau telah menghafal Al Quran dan berbagai matan ilmu. Beliau mempunyai banyak guru, diantaranya ialah Syeikh ‘Abdullah bin Ahmad bin Faris Baqois, Habib ‘Umar bin ‘Abdurrohman Al Baar (salah satu muridnya Al Imam Habib ‘Abdullah Al Haddad-Shohiburrothib) dan juga Habib ‘Umar tersebut merupakan Syeikh futuh beliau, Habib Ahmad bin ‘Ali Bahar Al Qodimi, Habib Hamid bin ‘Umar Al Hamid, Habib Ahmad bin Hasan Al Haddad, Habib Husein bin ‘Abdullah bin Sahal, Habib ‘Umar bin Seggaf As Seggaf, Habib Syeikh bin Muhammad bin Hasan Al Jufri, Habib Hasan bin Sholeh Al Bahar Al Jufri, Habib Thohir bin Husein bin Thohir dan Habib ‘Umar bin Zein bin Sumaith.

Selain dari Hadromaut, Syeikh ‘Abdullah Basaudan juga menimba ilmu kepada ‘Ulama dari Al Haromain, diantaranya dengan Habib ‘Ali bin Muhammad Al Baity, Habib Muhsin bin Alwi Muqoibal, Habib Ahmad bin ‘Alwi Ba Hasan Jamalullail dan Syeikh Muhammad bin Sholeh Ar Ro’is. Syeikh ‘Abdullah Basaudan juga pernah berkelana ke Mesir dan bermukim di sana untuk belajar dengan para ‘ulamanya. Ketekunan beliau dalam menuntut ilmu akhirnya menjadikan beliau seorang yang sangat ‘alim, yang mana beliau selalu menjadi rujukan dalam setiap permasalahan tentang agama dan beliau juga bergelar seorang mufti. Bahkan, para ‘ulama hadromaut memberikan gelar “Hujjatul Islam” kepada beliau lantaran ketinggian ilmu dan keelokan amal serta budi pekerti beliau.

Beliau juga mengarang beberapa kitab, yang diantaranya:
1. Mandzhumah Al-Mishbaah fi Ahkaamin Nikah
2. Tahshiilul Maqshuud
3. ‘Uddatul Musaafir wa ‘Umdatul Haaj waz Zaa ir
4. Al Ifshooh bi Ahkaamin Nikaah
5. Zaituunatul Liqooh
6. Al Futuuhaatul ‘Arsyiyyah
7. Mathooli’ul Anwaar
8. Hadaa iqul Arwah
9. Kasyful Qinaa’
10. Dzakhiirotul Ma`aad bi Syarhi Rothibil Haddad
11. Al Anwaarul Laami`ah bi Syarhil Risaalatil Jaami`ah
12. Simthul ‘Iqyaan

Syeikh ‘Abdullah Basaudan wafat pada tanggal 7 Jumadil Awwal 1266 H dan dimakamkan di Kota Khuraibeh (kota kelahiran beliau).

Advertisements

Tinggalkan Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: