Posted by: Syukron Tanzilah | October 27, 2013

Sholatullahi Ma Lahat Kawakib

Diriwayatkan di dalam Shirah ibn Hisyam, bahwa ketika Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berkurban untuk menyembelih unta, unta-unta itulah yang berdesakan ingin disembelih oleh Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Padahal kebiasaan hewan, sebagaimana hewan kalau mau disembelih pasti akan mengamuk kalau melihat darah atau melihat temannya di sembelih, mesti ditutup tidak boleh melihat.
Maka Rasul Shallallahu ‘Alaihi Wasallam berkata: “BUKA, BIARKAN MEREKA MELIHAT” “Wahai rasul mereka kalau melihat darah mengamuk” …”BIARKAN MEREKA MELIHAT”. Maka para unta pun itu melihat,.
Ketika Rasul sudah mengeluarkan pisaunya dan menajamkannya. Apa yang diperbuat oleh unta-unta itu..??
Unta-unta itu berdesakan untuk lebih dahulu disembelih oleh tangan Sayyidina Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Roboh satu unta, yang lain menjulurkan kepalanya, satu- satu berdesakan ingin dahulu disembelih oleh Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam.

Dijelaskan oleh Al imam Muhaddits Al Imam Abdurrahman Addiba’I di dalam Maulid Ad Diba’ :
“ Apakah kalian tidak lihat bahwa semua unta (sampai saat ini) yang mau menuju ke Madinah pasti mempercepat langkahnya, lebih cepat dan terburu-buru ingin sampai ke Madinah dan kalau mau masuk ke Madinah pasti mengalirkan air matanya karena mereka ingin bergegas ingin cepat sampai ke Madinah.”

demikian cintanya hewan hewan kepada Sayyidina Muhammad saw, demikian indahnya Sayyidina Muhammad Saw.
Allahumma sholli wasallim wa baarik ‘alaih..

Qosidah ‘Sholatullahi Ma lahat Kawakib’
******************************************

ﺻَﻠَﺎﺓُ ﺍﻟﻠﻪِ ﻣَﺎﻟَﺎﺣَﺖْ ﻛَﻮَﺍﻛِﺐْ ﻋَﻠﻰَ ﺍﺣْﻤَﺪْ ﺧَﻴْﺮِ ﻣَﻦْ ﺭَّﻛِﺐَ ﺍﻟﻨَّﺠَﺂئب

Sholaatullahi maalaahat kawaakib
‘Alaa ahmada khoeri man rokiban-najaa-ib
Selagi bintang masih bercahaya, semoga rahmat Allah tercurah kepada nabi Muhammad yang sebaik-baiknya pengendara unta.

ﺣَﺪَﻯ ﺣَﺎﺩِﻯ ﺍﻟﺴُّﺮَﻯ ﺑِﺎﺳْﻢِ ﺍﻟْﺤَﺒَﺂئب ﻓَﻬَﺰَّ ﺍﻟﺴُّﻜْﺮُ ﺍَﻋْﻄَﺎﻑَ ﺍﻟﺮَّﻛَائب

Hadaa haadiis-suroo bismil-habaa-ib
Fahazzasy-syukru a’thoofar-rakaa-ib
Selama pengiring unta menyanyikan lagu menyebut nama kekasih terindu.
Unta mengangguk-angguk menari gembira tertawa irama lagu penunggangnya

ﺍَﻟَـﻢْ ﺗَﺮَﻫَﺎ ﻭَﻗَﺪْ ﻣَﺪَّﺕْ ﺧُﻄَﺎﻫَﺎ ﻭَﺳَﺎﻟَﺖْ ﻣِﻦْ ﻣَّﺪَﺍمعهاﺳَﺤَﺂﺋِﺐْ

Alam tarohaa wa qod maddat khushoohaa
Wa saalat min madaami’ihaa sahaa-ib
Tidakkah engkau lihat, semakin cepat langkah unta?
Bercucuran deras dari matanya air mata bagaikan awan tiba.

ﻭَﻣَﺎﻟَﺖْ ﻟِﻠْﺤِﻤَﻰ ﻃَﺮَﺑًﺎ ﻭَّﺣَﻨَّﺖْ ﺍِﻟﻰَ ﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎلم ﻭَﺍﻟْﻤَﻠَﺎﻋِﺐْ

Wamaalat lilhimaa thoroban wa hannat ila tilkal ma’aalimi wal malaa’ib

Semakin condong pula langkahnya karena gembira, dan rindu pada kandang serta ladang penggembalaannya.

ﻓَﺪَﻉْ ﺟَﺬْﺏَ ﺍﻟﺰِّﻣَﺎﻡِ ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺴُﻘْﻬَﺎ ﻓَﻘَﺎﺋِﺪُ ﺷَﻮْﻗِﻬَﺎ ﻟِﻠْﺤَﻲِّ ﺟَﺎﺫِﺏْ

Fada’ jadzbaz-zimaami wa laa tasuq-haa
Faqoo-idu syauqihaa lil-hayyi jaadzib
Maka biarkan, jangan kau tarik tali kekang atau menggiringnya, karena kerinduan pada sang nabilah yang menariknya.

ﻓَﻬُﻢْ ﻃَﺮَﺑًﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻫَﺎﻣَﺖْ ﻭَﺇِﻟَّﺎ ﻓَﺈِﻧَّﻚَ ﻓِﻰ ﻃَﺮِﻳْﻖِ ﺍﻟْﺤُﺐِّ ﻛَﺎﺫِﺏْ

Fahim thoroban kamaa hammat wa illaa
Fa innaka fii thoriiqil-hubbi kaadzib
Tunjukkan lah rasa cintamu sebagaimana cintanya unta dan jikalau tidak,
Maka jalan cintamu pada nabi adalah dusta.

ﺍَﻣَّﺎ ﻫَﺬَﺍ ﺍﻟْﻌَﻘِﻴْﻖُ ﺑَﺪَﺍ ﻭَﻫَﺬِﻱ ﻗِﺒَﺎﺏُ ﺍﻟْﺤَﻲِّ ﻟَﺎﺣَﺖْ ﻭَﺍﻟْﻤَﻀَﺎﺭِﺏْ

Amaa haadzal-‘aqiiqu badaawa hadzii
Qibaabul-hayyi laa-ahat wal-madloorib
Perhatikan, kota Aqiq telah Nampak dan inilah Qubah Nabi,, gemerlapan cahayanya menyilaukan

ﻭَﺗِﻠْﻚَ ﺍﻟْﻘُﺒَّﺔُ ﺍﻟـْﺨَﻀْﺮَﺍﺀَ ﻭَﻓِﻴْﻬَﺎ ﻧَـﺒـِﻲُّ ﻧُﻮْﺭُﻩُ ﻳَـﺠْﻠُﻮْ ﺍﻟْﻐَﻴَﺎهب

Wa tilkal-qubbatul-khodlroo-u fiihaa
Nabiyyun nuuruhu yajlul-ghoyaahib
Itulah qubah hijau dan nabi bermakam di dalamnya.
Seorang nabi yang nur-nya menerangi kegelapan.

ﻭَﻗَﺪْ ﺻَﺢَّ ﺍﻟﺮِّﺿَﻰ ﻭَﺩَﻧَﺎ ﺍﻟﺘَّﻠَﺎقی ﻭَﻗَﺪْ ﺟَﺎﺀَ ﺍﻟْﻬَﻨَﺎ ﻣِﻦْ ﻛُﻞِّ ﺟَﺎﻧِﺐْ

Wa qod shohhar-ridloo wa danat-talaaqii
Wa qod jaa-al-hanaa min kulli jaanib
Dan sungguh jelas keridhaan Allah, dan pertemuanpun telah dekat
Dan sungguh telah datang kegembiraan dari segala penjuru

ﻓَﻘُﻞْ ﻟِﻠﻨَّﻔْﺲِ ﺩُﻭْﻧَﻚِ ﻭَﺍلتملی ﻓَﻤَﺎ ﺩُﻭْﻥَ ﺍﻟْﺤَﺒِﻴْﺐِ ﺍﻟْﻴَﻮْﻡَ ﺣَﺎﺟِﺐْ

Faqul linnafsi duunaka wat-tamalliy
Famaaduunal-habiibil-yaoma haajib
Maka bisikkan ke dalam hati, tiada seorangpun kucondongkan rasa cinta.
Maka tiada satupun hari ini kepada kekasih, penghalangnya

ﺗَـﻤَﻠﻰَّ ﺑِﺎلحبيب ﺑِﻜُﻞِّ ﻗَﺼْﺪٍ ﻓَﻘَﺪْحصل ﺍﻟْﻬَﻨَﺎ ﻭَﺍﻟﻀِّﺪُّ ﻏَﺂﺋِﺐْ

Tamallaa bil habiibi bikulli qoshdin
Faqod hasholal-hanaa wadl-dliddu ghoo-ib
Condongkanlah rasa cita kepada kekasih di segala tujuan,
Maka sungguh memperoleh kesenangan dan lenyaplah kedukaan.

ﻧَـﺒـِﻲُّ ﺍﻟﻠﻪِ ﺧَﻴْﺮُ ﺧَﻠْﻖِ ﺟَـميعا ﻟَﻪُ ﺃَﻋْﻠﻰَ ﺍﻟْﻤَﻨَﺎصب ﻭَﺍﻟْﻤَﺮَﺍﺗِﺐْ

Nabiyyullaahi khoirul-kholqi jamii’an
Lahu a’laal-manaashibi wal-marootibi
Nabi Allah yang sebaik-baik makhluk kesemuanya.
Baginya keluhuran pangkat dan martabat tertinggi.

ﻟَﻪُ ﺍﻟْـﺠَﺎﻩُ ﺍﻟﺮَّﻓِﻴْﻊُ ﻟَﻪُ ﺍﻟْﻤَﻌَﺎلی ﻟَﻪُ ﺍﻟﺸَّﺮَﻑُ ﺍﻟْﻤُﺆَبد ﻭَﺍﻟْﻤَﻨَﺎﻗِﺐْ

Lahul-jaahur-rofii’u lahul-ma’aaliy
Lahusy-syaroful-mu-abbadu wal-manaaqib
Baginya ketinggian kedudukan, baginya segala keluhuran.
Kemuliaannya diabadikan dan menjadi kenangan.

ﻓَﻠَﻮ ﺍَﻧَـﺎ ﺳَﻌَـﻴْــنا ﻛُﻞَّ ﻳَــﻮْﻡٍ ﻋَﻠﻰَ ﺍﻟْﺎَﺣْﺪَﺍﻕِ ﻟَﺎﻓَﻮْﻕَ ﺍﻟﻨَّﺠَﺂئب

Falao annaa sa’aynaa kulla yaomin
‘Alal-ahdaaqi laa faoqon-najaa-ib
Maka seandainya kami menuju tempat, berjalan setiap hari
diatas pandangan, bukan di punggung-punggung unta.

ﻭَﻟَﻮْ ﺍَﻧَﺎ ﻋَﻤِﻠْﻨَﺎ ﻛُﻞَّ ﺣِﻴْﻦٍ ﻟِﺄَﺣْﻤَﺪَ ﻣَﻮْﻟِﺪًﺍ ﻗَﺪْ ﻛَﺎﻥَ ﻭَﺍﺟِﺐْ

Wa lao annaa ‘amilnaa kulla hiinin
Li ahmada maulidan qod kaana waajib
Dan seandainya kami beramal setiap saat Pada peringatan kelahiran Ahmad, maka sungguh
hukumnya wajib.

ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﻦَ ﺍلمهيمن ﻛُﻞَّ ﻭَﻗْﺖٍ ﺻَﻠَﺎﺓ ﻣَّﺎ ﺑَﺪَﺍ ﻧُﻮْﺭُ ﺍﻟْﻜَﻮَﺍکب

‘Alaihi minal-muhaimini kulla waqtin
Sholaatun maa badaa nuurul-kawaakib
Setiap waktu kumohonkan untuknya dari Allah.
Rahmat selama bintang-bintang masih bercahaya.

ﺗَﻌُﻢُّ ﺍْﻟَﺂﻝَ ﻭَﺍﻟْﺎَصحاب ﻃُــــــﺮّﺍً جميعهم ﻭَﻋِﺘْﺮَته ﺍﻟْﺎَﻃَﺎيب

Ta’ummul- aala wal-ash-haaba thurron
Jamii’ahum wa ‘itrotahul-athooyib
Kepada keluarga dan para sahabat semuanya.
Serta semua keturunannya yang  baik-baik lagi mulia.

.

********************************
**********************************

Shalâtullâhi mâ lâ hat kawâkib ‘Ala hmad khairi man rakiban-najâ-ib
Selama cahaya bintang-gemintang masih gemerlapan, semoga rahmat Allah senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad, sang pengendara unta terbaik.

Hadâ hâdis-surâ bismilhabâ-ib Fa hazzasy-syukru a’thafar rakâ-ib
Pengiring unta berdendang menyebut nama sang kekasih, sementara untanya dengan gembira mengangguk-anggukkan kepala mengikuti irama penunggangnya.

Alam tarahâ wa qad maddat wa sâlat min madâmi’ihâ sa huthâhâ hâ-ib
Tidakkah engkau melihat sang unta? Ayunan langkahnya semakin cepat, seiring linangan air matanya yang semakin deras, bagai arak-arakan mega.

Wa mâlat lil himâ tharaban wa hannat ilâ tilkal ma’âlimi wal malâ’ib
Semakin condong pula langkahnya karena gembira, dan rindu pada kandang serta ladang penggembalaannya.

Fada’ jadz-baz zimâmi walâ tasuq-hâ fa qâ-idu syauqihâ lil hayyi jâdzib
Maka biarkan, jangan kau tarik tali kekang atau menggiringnya, karena kerinduan pada sang nabilah yang menariknya.

Fahim tharaban kamâ hammat wa illa fa innaka fî tharîqil hubbi kâdzib
Tunjukkanlah kegembiraanmu sebagaimana sang unta menunjukannya. Karena jika tidak, sungguh engkau berdusta dalam menempuh jalan cinta.

Amâ hâdzal ‘Aqîqu badâ wa hadzî qibâbul hayyi lâ hat wal madhârib
Perhatikan, inilah kota Aqiq yang telah tampak. Dan inilah kubah-kubah penduduk yang gemerlap menyilaukan.

Wa tilkal qubbatul khadh-râ wa fîhâ Nabiyyun nûruhû yajlul ghayâhib
Dan itulah kubah hijau, yang di dalamnya terdapat seorang nabi yang cahayanya menerangi kegelapan.

Wa qad sha hhar ridhâ wa danat talâqî wa qad jâ-al hanâ min kulli jânib
Dan sungguh benar (janji) keridhaan Allah seiring pertemuan yang makin dekat. Dan sungguh, kegembiraan telah berdatangan dari segala penjuru.

Faqul linafsi dûnaki wat tamalli Famâ dûnal habîbil yauma hâjib
Bisikkan ke dalam jiwa, “Temui sang kekasih dan bergembiralah.” Hari ini tiada satu pun yang menjadi penghalang kepada kekasih.

Tamallâ bil fa qad habîbi bikulli qash-din hashalal hanâ wadh-dhiddu ghâ-ib
Bersenang-senanglah dengan sang kekasih dalam segala cita, sungguh telah datang suka, dan lenyaplah duka.

Nabiyyullâhi khairul khalqi jam’an lahu a’lal manâshibi wal marâtib
(Muhammad) sang nabi Allah adalah sebaik-baik makhluk, yang memiliki pangkat dan derajat yang sangat tinggi.

Lahul jâhur rafî’ lahul ma’âlî Lahusy syaraful mu-abbadu wal manâqib
Ia mempunyai kedudukan tinggi serta berbagai keluhuran. Ia juga memiliki kemuliaan dan kisah hidup yang diabadikan.

Fa law annâ sa’ainâ kulla yaumin ‘alal ahdâqi lâ fauqan najâ-ib
Andai setiap hari kita berjalan kaki di atas tatapan, bukan mengendarai punggung unta

wa law annâ ‘amilnâ kulla hînin li Ahmada maulidan qad kâna wâjib
dan andai kita beramal setiap saat, untuk memperingati kelahiran sang Ahmad, pasti akan kita peroleh nur sang Nabi.

Alaihi minal Muhaimini kulla waqtin shalâtun mâ badâ nûrul kawâkib
Setiap waktu selalu kumohonkan, agar rahmat Allah Al-Muhaimin selalu tercurah untuk beliau, sepanjang bintang-bintang masih bercahaya,

Ta‘ummul âla wal ash-hâba thurran jamî’ahumu wa ‘itratahul athâyib
yang merata jua kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya, serta semua keturunannya yang mulia

__
(afwan bila ada kesalahan penulisan)

Download PDF

Advertisements

Tinggalkan Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: