Posted by: Syukron Tanzilah | February 19, 2014

Wa Haitsu Tasyarrofatil Asma’u bi Akhbari Hadzal Habibil Mahbubفی مولد سمط الدرر

وحيث تشرفت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب

Wa haitsu tasyarrofatil asmâ’u bi akhbâri hâdzâl habîbil mahbûb
Dan manakala telinga telah beroleh kehormatan mendengarkan berita berita sekitar insan tercinta tersayang ini

وما حصل له من الگرامة فی عوالم الشهادة والغيوب

Wa mâ hashola lahu minal karômati fî ‘awâlimisy-syahâdati wal ghuyûb
serta kemuliaan yang menyertainya dalam alam nyata ataupun yang ghaib

تحرگت همة المتگلم إلی نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه

Taharrokat himmatul mutakallimi ilâ nasyri mahâsini kholqi hâdzâs-sayyidi wa akhlâqih
tergeraklah keinginan penulis menyebut sebagian kesempurnaan pemimpin ini dalam bentuk tubuh serta akhlaqnya

ليعرف السامع ما أکرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذی خصصته به عناية خلاقه

Liya’rifas-sâmi’u mâ akromahullâhu bihi minal washfil hasani wal kholqil jamîlilladzî khoshshoshot-hu bihi ‘inâyatu khollâqih
Agar para pendengar dapat mengetahui kemuliaan yang dikaruniakan Allah atas dirinya Pada sifat sifat indah dan perilaku menarik yang dikhususkan baginya oleh inayah Kholiq nya

فليقابل السامع ماأمليه عليه من شريف الأخلاق بأذن واعية

Falyuqôbilis-sâmi’u mâ umlîhi ‘alaihi min syarîfil akhlâqi bi udzunin wâ’iyah
Dan kini kuharap pendengar uraianku ini mengikuti dengan penuh perhatian, Sifat sifat luhur yang ‘kan kucatat baginya

فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب علی الرتبة العالية

Fa innahu saufa yajma’uhu min awshôfil habîbi ‘alâr-rutbatil ‘âliyah
Yang menempatkan insan mulia ini dalam kedudukan yang amat tinggi

فليس يشابه هذا السيد فی خلقه وأخلاقه بشر

Falaisa yusyâbihu hâdzâs-sayyida fî kholqihi wa akhlâqihi basyar
Sebab tiada manusia mana pun bisa menyamai junjungan ini dalam bentuk fisik dan prilakunya

ولا يقف أحد من أسرار حکمة الله فی خلقه و خلقه علی عين ولا أثر

Wa lâ yaqifu ahadun min asrôri hikmatillâhi fî kholqihi wa khuluqihi ‘alâ ‘ainin wa lâ atsar
Dan tiada seorang pun mampu menyelami rahasia hikmah Allâh Yang tersembunyi dalam keindahan tubuh dan kesempurnaan akhlaqnya

فإن العناية الأزلية

Fa innal ‘inâyatal azaliyyah
Pemeliharaan Allâh sejak semula

طبعته علی أخلاق سنية

Thoba’at-hu ‘alâ akhlâqin saniyyah
Telah mencetaknya dalam tabiat dan akhlaq luhur

وأقامته فی صورة حسنة بدرية

Wa aqômat-hu fî shûrotin hasanatin badriyyah
Serta membentuknya dengan rupa elok Bagaikan bulan purnama

فلقد گان صلی الله عليه وسلم مربوع القامة

Falaqod kâna shollâllâhu ‘alaihi wa sallama marbû’al qômah
Beliau (Saw) seorang berperawakan sedang

أبيض اللون مشربا بحمرة

Abyadlollawni musyarroban bihumroh
Warna kulitnya putih kemerah merahan

واسع الجبين حسنة

Wâsi’al jabîni hasanah
Dahinya lebar serasi

شعره بين الجمة والوفرة

Sya’ruhu bainal jummati wal wafroh
Panjang rambutnya sampai batas telinga

وله الاعتدال الگامل فی مفاصله وأطرافه

Wa lahul i’tidâlul kâmilu fî mafâshilihi wa athrôfih
Kedua lengan dan kaki serta persendian semuanya dalam bentuk dan ukuran sempurna

والاستقامة الگاملة فی محاسنه وأوصافه

Wal istiqômatul kâmilatu fî mahâsinihi wa awshôfihi
Mantap dalam keseluruhan keindahan serta keserasian sifat sifatnya

لم يأت بشر علی مثل خلقه

Lam ya,ti basyarun ‘alâ mitsli kholqih
Tiada seorangpun menyamainya

فی محاسن نظره وسمعه و نطقه

Fî mahâsini nadhorihi wa sam’ihi wa nuthqih
Dalam kesempurnaan penglihatan, pendengaran, ataupun ucapannya

قد خلقه الله علی أجمل صورة

Qod kholaqohullâhu ‘alâ ajmali shûroh
Sungguh Allâh telah menciptakannya dalam bentuk terbaik

فيها جميع المحاسن محصورة
وعليها مقصورة

Fîhâ jamî’ul mahâsini mahshûroh  Wa ‘alaihâ maqshûroh
Padanya, segala keindahan terangkum dan terkhususkan

إذا تگلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر

Idzâ takallama natsaro minal ma’ârifi wal ‘ulûmi nafâ-isad-duror
Bila ia berbicara, mutiara mutiara ilmu dan hikmah ditaburkannya

ولقد أوتي من جوامع الگلم ما عجز عن الإتيان بمثله مصاقع البلغاء من البشر

Wa laqod ûtiya min jawâmi’il kalimi mâ ‘ajaza ‘anil ityâni bi mitslihi mashôqi’ul bulaghô-i minal basyar
Tiada seorang ahli khutbah yang ulung Mampu membawakan ucapan rapi padat berisi seperti yang selalu diucapkannya

تتنزه العيون فی حدائق محاسن جماله

Tatanazzahul ‘uyûnu fî hadâ-iqi mahâsini jamâlih
Bila mata bertamasya Dalam taman keelokannya yang mempesona

فلا تجد مخلوقا فی الوجود علی مثاله

Falâ tajidu makhlûqon fîl wujûdi ‘alâ mitsâlih
Tiada ‘kan dijumpainya diantara seluruh wujud makhluk yang manapun memiliki sifat setara dengannya

سيد ضحکه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفاء

Sayyidun dlihkuhut-tabassumu wal masy-yul huwainâ wa nawmuhul ighfâ-u
Dialah pemimpin yang setiap kali tertawa, cukup tersenyum dengan anggunnya Dengan langkah tenang mantap ia berjalan, Bila tertidur hanya sekejap saja

ما سوی خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء

Mâ siwâ khulqihin-nasîmu wa lâ ghoiro muhayyâhur-rowdlotul ghonnâ-u
Perilakunya lembut selembut angin sepoi nan sejuk, Wajahnya cerah secerah taman yang menyegarkan

رحمة کله وحزم وعزم

Rohmatun kulluhu wa hazmun wa ‘azmun
Pribadinya perwujudan segala sifat luhur, Kasih sayang namun tegas dalam sikap, Kuat dalam tekadnya

ووقار وعصمة وحياء

Wawaqôrun wa ‘ishmatun wa hayâ-u
Keanggunan, kesucian serta rasa malu Mengiringi selalu, menghiasi gerak geriknya

معجز القول والفعال گريم

Mu’jizul qowli wal fi’âlil karîmu
Ucapan dan tindakannya teratur rapi Sungguh sulit menyamainya

الخلق والخلق مقسط معطاء

alkholqi wal khuluqi muqsithun mi’thô-u
Bentuk tubuhnya sempurna Demikian pula akhlaq yang disandangnya, Adil dan dermawan bila dan dimanapun ia berada….

وإذا مشی فگأنما ينحط من صبب

Wa idzâ masyâ faka-annamâ yanhaththu min shobab
Bila berjalan, seakan akan turun dari ketinggian

فيفوت سريع المشی من غير خبب

Fayafûtu sarî’al masy-yi min ghoiri khobab
Mendahului orang yang cepat dalam berjalan Meski tampak selalu tenang dan tidak tergesa

فهو الگنز المطلسم الذی لا يأتی علی فتح باب أوصافه مفتاح

Fahuwal kanzul mutholsamulladzî lâ yâ,tî ‘alâ fat-hi bâbi awshôfihi miftâh
Demikianlah ia bagai pusaka tersimpan rapi Dalam wadah kokoh tertutup rapat, Tiada anak kunci mampu membuka pintu sifat sifatnya

والبدر التم الذی يأخذ الألباب إذا تخيلته أو سناه لها لاح

Wal badrut-timmulladzî ya,khudzul albâba idzâ takhoyyalat-hu aw sanâhu lahâ lâh
Atau bak bulan purnama Membuat takjub akal dan pikiran Setiap kali membayangkan keindahannya Atau berkas cahayanya tampak bagi penglihatan

حبيب يغار البدر من حسن وجهه

Habîbun yaghôrul badru min husni wajhihi
Insan tersayang membuat iri bulan purnama setiap kali memandangi indah wajahnya

تحيرت الألباب فی وصف معناه

Tahayyarotil albâbu fî washfi ma’nâhu
akal dan pikiran dalam kebingungan bila ingin menggambarkan makna hakikatnya…

فماذا يعرب القول عن وصف يعجز الواصفين

Famâdzâ yu’ribul qowlu ‘an washfin yu’jizul wâshifîn
Gerangan bagaimana kata kata mampu mengungkapkan Tentang sifat sifat yang mendatangkan putus asa bagi siapa yang ingin menjelaskan

أو يدرك الفهم معنی ذات جلت أن يکون لها فی وصفها مشارك أو قرين

Aw yudrikul fahmu ma’nâ dzâtin jallat an yakûna lahâ fî washfihâ musyârikun aw qorîn
Atau betapa akal dapat mencapai arti dzat yang tiada sesuatu pun mungkin Menyamai atau menyerupainya…

گملت محاسنه فلو أهدی السنا
للبدر عند تمامه لم يخسف

Kamulat mahâsinuhu falau ahdâs-sanâ lil badri ‘inda tamâmihi lam yukhsafi
Sungguh sempurna sifat sifat keluhurannya
andaikan ia menghadiahkan sinar bagi bulan purnama, pasti tak ‘kan ia tertutup oleh gerhana

وعلی تفنن واصفيه بوصفه

Wa ‘alâ tafannuni wâshifîhi biwashfihi
Betapapun banyak cara dilakukan orang mencoba menguraikan sifat keluhurannya

يفنی الزمان وفيه مالم يوصف

Yafnâz-zamânu wa fîhi mâ lam yûshofi
namun sampai zaman berakhir, tak ‘kan mungkin mereka meliputi semuanya

فما أجل قدره العظيم

Famâ ajalla qodrohul ‘adhîm
Oh… betapa tinggi derajatnya yang agung

وأوسع فضله العميم

Wa awsa’a fadl-luhul ‘amîm
Betapa luas keutamaannya merata dimana mana

***
Teks diatas adalah petikan teks Maulid Simthud Duror min akhbâri maulidi khoiril basyar wa mâ lahu min akhlâq wa awshôf wa siyar, (Untaian mutiara kisah kelahiran Manusia utama: Akhlaq, sifat dan riwayat hidupnya) karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi.
Mohon maaf jika ada kesalahan tulisan atau lainnya, mohon dikoreksi.

Advertisements

Tinggalkan Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: