Posted by: Syukron Tanzilah | February 21, 2014

Wa Laqodit-tashofa Shollallahu ‘Alaihi Wasallam min Mahasinil Akhlaq فی مولد سمط الدرر

ولقد اتصف صلی الله عليه وسلم من محسن الأخلاق

Wa laqodit-tashofa shollâllâhu ‘alaihi wa sallama min mahâsinil akhlâq
Demikian luhur akhlaq Rasulullah Shollâllâhu ‘alaihi wa sallam

بما تضيق عن کتابته بطون الأوراق

Bimâ tadlîqu ‘an kitâbatihi buthûnul awrôq
Sehingga terasa sempit kitab-kitab besar untuk merangkumnya

گان صلی الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا

Kânâ shollâllâhu ‘alayhi wasallama ahsanan-nâsi khuluqôn wa kholqôn
Sebab beliau Saw adalah sebaik baik manusia dalam keindahan akhlaq ataupun bentuk tubuhnya

و أولهم إلی مگارم الأخلاق سبقا

Wa awwalahum ilâ makârimal akhlâqi sabqô
Selalu terdepan dalam berbuat kebajikan

وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا

Wa awsa’ahum bil mu,minîna hilmân wa rifqô
Lembut hatinya, luas kasih sayangnya Terutama bagi kaum beriman semuanya

برا رؤوفا

Barrôn ro-ûfâ
Teramat baik, teramat penyantun

لا يقول ولا يفعل إلا معروفا

Lâ yaqûlu wa lâ yaf’alu illâ ma’rûfâ
Tiada berucap sesuatu melainkan berisi kebaikan

له الخلق السهل

Lahul khuluqus-sahl
Sederhana perangainya

واللفظ المحتوي علی المعنی الجزل

Wal-lafdhul muhtawî ‘alâl ma’nâl jazl
Singkat dan padat kalimat yang diucapkannya

إذا دعاه المسکين أجابه إجابة معجلة

Idzâ da’âhul miskînu ajâbahu ijâbatan mu’ajjalah
Apabila si miskin memanggilnya ia selalu tanggap memenuhinya segera

وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة

Wa huwal abusy-syafîqur-rohîmu bil yatîmi wal armalah
Dirinya bagai ayah penuh kasih sayang untuk si yatim piatu atau janda yang lemah

وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية

Wa lahu ma’a suhûlati akhlâqihil haibatul qowiyyah
Rendah hatinya namun kuat wibawanya

التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية

Allatî tarta’idu minhâ farô-ishul aqwiyâ-i minal bariyyah
Membuat orang paling kuat pun Gemetar berhadapan dengannya

ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل

Wa min nasyri thîbihi ta’aththorotith-thuruqu wal manâzil
Tiap jalan yang dilaluinya ataupun rumah yang dikunjunginya Menjadi semerbak harum baunya

وبعرف ذکره تطيبت المجالس والمحافل

Wa bi’arfi dzikrihi tathoyyabatil majâlisu wal mahâfil
Sebutan tentang pribadinya Mewangikan tiap majelis dan pertemuan

فهو صلی الله عليه وسلم جامع الصفات الگمالية

Fahuwa shollâllâhu ‘alayhi wa sallama jâmi’ush-shifâtil kamâliyyah
Beliau saw adalah pusat perpaduan bagi segala sifat kesempurnaan

والمنفرد فی خلقه وخلقه بأشرف خصوصية

Wal munfaridu fî kholqihi wa khuluqihi bi asyrofi khushûshiyyah
Tiada banding dalam fisik dan perilakunya karena mendapat kekhususan termulia

فما من خلق في البرية محمود

Famâ min khuluqin fîl bariyyati mahmûd
Maka tiada satu pun perangai manusia terpuji

إلا وهو متلقی عن زين الوجود

Illâ wa huwa mutalaqqon ‘an zainil wujûd
Melainkan pasti bersumber dari dirinya, Insan terbaik diantara mereka semua

أجملت فی وصف الحبيب وشأنه

Ajmaltu fî washfil habîbi wa sya,nihi
Telah kusimpulkan sifat-sifat insan tercinta ini

وله العلا فی مجده ومگانه

Wa lahul ‘ulâ fî majdihi wa makânihi
Dalam dirinya terkumpul kemuliaan dengan segala bentuknya

أوصاف عز قد تعالی مجدها

Aushôfu ‘izzin qod ta’âlâ majduhâ
Pekerti indah amat tinggi menjulang

أخذت علی نجم السها بعنانه

Akhodzat ‘alâ najmis-suhâ bi’inânihi
Bagai bersemayam diatas bintang nan tinggi…

وقد انبسط القلم فی تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الگريم

Wa qodi-nbasathol qolamu fî tadwîni mâ afâdahul ‘ilmu min waqô-i’i mawlidin-nabiyyil karîm
Kiranya pena telah cukup berkelana Dengan perasaan riang ceria Mencatat yang diketahui tentang Maulid Nabi mulia ini

وحگاية ما أکرم الله به هذا العبد المقرب من التکريم والتعظيم والخلق العظيم

Wa hikâyati mâ akromallâhu bihi hâdzâl ‘abdal muqorroba minat-takrîmi watta’dhîmi wal khuluqil ‘adhîm
Dan mengisahkan sebagian kehormatan dan penghormatan serta budi pekertinya yang amat luhur yang dikaruniakan Allâh baginya

فحسن منى أن أمسك أعنة الأقلام
فی هذا المقام

Fahasuna minnî an umsika a’innatal aqlâm fî hâdzâl maqôm
Kini tiba saat menarik kembali kendalinya

وأقرأ السلام

Wa aqro-as-salâm
Dan sepatutnya kubacakan salam atas nabi ini

علی سيد الأنام

‘Alâ sayyidil anâm
Pemimpin penghuni alam

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبرگاته (ثلاث)

Assalâmu ‘alayka ayyuhân-Nabiyyu wa rohmatullâhi wa barokâtuh (3x)

وبذلك يحسن الختم گما يحسن التقديم

Wa bidzâlika yahsunul khotmu kamâ yahsunut-taqdîm
Dan dengan itu sempurnalah penutup kata ini Sebagaimana telah sempurna di awal pembukanya

فعليه أفضل الصلاة والتسليم

Fa ‘alayhi afdlolush-sholâti wattaslîm
Maka bagi Rasul sholawat dan salam setinggi tingginya

***
Teks diatas adalah diantara petikan teks Maulid Simthud Duror min akhbâri maulidi khoiril basyar wa mâ lahu min akhlâq wa awshôf wa siyar, (Untaian mutiara kisah kelahiran Manusia utama: Akhlaq, sifat dan riwayat hidupnya) karya al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi.
Mohon maaf jika ada kesalahan tulisan atau lainnya, mohon dikoreksi.

Advertisements

Tinggalkan Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: