Posted by: Syukron Tanzilah | August 31, 2014

Muhammadun Basyarun Lakal Basyari

Diriwayatkan di dalam Shahih Bukhari, ketika Rasul saw memanggil bulan purnama dimalam bulan purnama, Rasul saw keluar dari batas kota Makkah bersama orang orang kuffar Quraisy, (untuk meyakinkan mereka akan kebenaran beliau). Rasul saw menujuk bulan itu dan bulan itu datang bergulir di udara untuk mendatangi panggilan Nabi Muhammad Saw. lantas Rasul saw memerintahkan nya terbelah maka terbelahlah dan terlihat betapa besarnya bulan yang dilihat bukan sekecil itu, ternyata bulan itu sedemikian besar. Mendekat dan mendekat ke bumi lantas diperintahkan terbelah di udara maka bulan itu pun terbelah di udara. Taat kepada perintah Rasulullah Saw. lalu bulan itu dikembalikan pada posisinya.. lantas bulan itu bergulir ke udara menuju ke tempatnya.

Kita sudah memahami bahwa bulan itu punya rotasi yang tidak bisa berubah. Tidak mungkin bulan bisa berubah posisi sebagaimana yang disampaikan di dalam hadits. tetapi jelas Bulan itu ada yang mengatur rotasinya, ada yang mengatur putarannya, ada yang mengatur cahayanya dan ada yang mengatur posisinya, Dialah ALLAH Swt. Jika Allah menghendaki maka bulan itu pun taat kepada Allah dengan perintah Nabi Muhammad Saw. Allohumma sholli wasallim wabarik ‘alaih.

هذه القصيدة محمد بشر لا گالبشر
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

محمد محمد بشر لا گالبشر 
بل هو گالياقوت بين الحجر

Muhammadun Muhammadun basyarun lâ kalbasyari Bal huwa kal yâqûti bainal hajari
Muhammad (saw) adalah seorang manusia namun bukan manusia biasa, dia laksana batu permata diantara bebatuan biasa

محمد سيد الگونين والثقلين
والفريقين من عرب ومن عجم

Muhammadun sayyidul kaunaini wats-tsaqolaini wal farîqoini min ‘urbin wa min ‘ajami
Muhammad (saw) adalah pemimpin dua alam, dan dua ras dan dua golongan dari bangsa Arab maupun dari bangsa Ajam (selain Arab)

نبينا الآمر الناهي فلا أحد
أبر فی قول لامنه ولا نعم

Nabiyyunâl ãmirun-nâhî falâ ahadun abarro fî qouli lâ minhu wa lâ na’ami
Nabi kita yang memerintahkan kema’rufan dan yang mencegah kemungkaran, yang tidak ditemukan satu pun makhluk Allah yang lebih benar ucapannya ketika mengatakan “ya” atau “tidak”.

هو الحبيب الذي ترجی شفاعته
لکل هول من الأهوال مقتحم

Huwal habîbulladzî turjâ syafâ’atuhu likulli haulin minal ahwâli muqtahami
Dialah seorang kekasih yang diharapkan syafa’at nya, pada setiap kejadian dari kejadian yang mengerikan.

دعا إلی الله فالمستمسکون به
مستمسکون بحبل غير منقسم

Da’â ilâAllâhi fâlmustamsikûna bihi  mustamsikûna bihablin ghoiro munqosimi
Dia mengajak menuju Allah, maka yang berpegang kepadanya, berarti berpegang pada tali yang tidak akan kendor.

فاق النبيين فی خلق وفی خلق
ولم يدانوه فی علم ولا گرم

Fâqon-nabiyyîna fî kholqin wa fî khuluqin wa lam yudânûhu fî ‘ilmin wa lâ karomi
Dia (Muhammad) melebihi para nabi dalam penciptaan akhlaknya, dan tidak ada yang menyamainya dalam pengetahuan dan kemuliaan

وکلهم من رسول الله ملتمس
غرفا من البحر أو رشفا من الديم

Wa kulluhum min rosûlillâhi multamisun ghorfân minal bahri au rosyfân minaddiyami
Dan semuanya mengambil berkah dari Rosulullah, seraup dari lautan atau sepercik dari danau..

**************************************

**********

 

محمد محمد بشر لا گالبشر 
بل هو گالياقوت بين الحجر

Muhammadun Muhammadun basyarun laa kalbasyari Bal huwa kal yaaquuti bainal hajari
Nabi Muhammad (saw) adalah seorang manusia namun bukan manusia biasa, beliau laksana batu permata diantara bebatuan biasa

ﻣﺤﻤﺪ ﺃﺷﺮﻑ ﺍﻷﻋﺮﺍﺏ ﻭﺍﻟﻌﺠﻢ
ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻴـــﺮ ﻣﻦ ﻳﻤﺸﻲ ﻋﻠﻰ ﻗــﺪﻡ

Muhammadun asyroful A’roobi wal ‘Ajami
Muhammadun khoiru man yamsyii ‘alaa qodami
Nabi Muhammad adalah termulia di kalangan bangsa Arab dan ‘Ajam (Non Arab)
Nabi Muhammad adalah sebaik-baik manusia, yang berjalan di bumi ini

ﻣﺤﻤــﺪ ﺑﺎﺳﻂ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﻑ ﺟﺎمعه
ﻣﺤﻤـــــﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻹﺣﺴــﺎﻥ ﻭﺍﻟﻜــــﺮﻡ

Muhammadun baasithul ma’ruufi jaami’uhu
Muhammadun shoohibul ihsaani wal karomi
Nabi Muhammad adalah sosok yang kebaikannya begitu luas secara keseluruhan
Nabi Muhammad lah penghulu kebaikan dan kemuliaan

ﻣﺤﻤـــﺪ ﺫﻛـــﺮﻩ ﺭﻭﺡ ﻷﻧﻔﺴﻨــــــــﺎ
ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮﻩ ﻓــﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣــــﻢ

Muhammadun dzikruhu rouhun li-anfusinaa
Muhammadun syukruhu fardlun ‘alaal umami
Nabi Muhammad, mengingatinya adalah penenang bagi hati kita. Nabi Muhammad, mensyukuri keberadaannya adalah wajib bagi ummat

ﻣﺤﻤﺪ ﺯﻳﻨﺔ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺑﻬﺠﺘﻬـــﺎ
ﻣﺤﻤــــــــﺪ ﻛﺎﺷــﻒ ﺍﻟﻐﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻈﻠﻢ

Muhammadun ziinatud-dunyaa wa bahjatuhaa
Muhammadun kaasyiful ghummaati wadh-dhulami
Nabi Muhammad adalah penghias dunia dan kemegahannya,
Nabi Muhammad, pelebur bencana dan kegelapan

ﻣﺤﻤــــﺪ ﻳـــﻮﻡ ﺑﻌﺚ ﺍﻟﻨــــﺎﺱ ﺷﺎﻓﻌﻨــــﺎ
ﻣﺤﻤـــﺪ ﻧﻮﺭﻩ ﺍﻟﻬــــﺎﺩﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﻠــــﻢ

Muhammadun yauma ba’tsin-naasi syaafi’unaa
Muhammadun nuuruhul haadii minadh-dholami
Nabi Muhammad, kelak di hari kebangkitan, dialah pemberi syafaat kita (umatnya)
Nabi Muhammad, nurnya ibarat penyuluh hidayah dari kegelapan

ﻣﺤﻤــــــــﺪ ﻗﺎﺋﻢ ﻟﻠﻪ ﺫﻭ ﻫﻤـــــــــﻢ
ﻣﺤﻤـــــــﺪ ﺧﺎﺗـــــــﻢ ﻟﻠﺮﺳﻞ ﻛﻠﻬــــﻢ

Muhammadun qoo-imun lillaahi dzuu-himami
Muhammadun khootamun lirrusli kullihimi
Nabi Muhammad, tidak putus-putus menghadap Allah dengan penuh harapan,
Nabi Muhammad adalah penutup para Rasul Allah seluruhnya..

Advertisements

Tinggalkan Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: