Posted by: Syukron Tanzilah | November 21, 2014

Wa Wulida Shollallahu ‘alaihi wasallama makhtunan biyadil ‘inayah فی مولد الديبعى

و ولد صلی الله عليه وسلم مختونا بيد العناية مکحولا بکحل الهداية

Wa wulida shollâllâhu ‘alaihi wa sallama makhtûnân biyadil ‘inâyati mak-hûlan bikuhlil hidâyah
Nabi Muhammad sallallahu’alayhi wa sallam dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan dengan pertolongan Allah. Bercelak dengan celak petunjuk Allah

فأشرق ببهآئه الفضآء وتلأ لأ الگون من نوره وأضآء

Fa asyroqo bibihã-ihil fadlõ-a wa tala,la-al kawnu min nûrihi wa adlõ-a
Padang sahara bersinar terang dengan keindahannya. Dari sebab cahayanya keadaan alam semesta menjadi terang benderang

ودخل في عقد بيعته من بقي من الخلآئق گما دخل فيها من مضی

Wa dakhola fî ‘aqdi bai’atihi man baqiya minal kholã-iqi kamâ dakhola fîhâ man madlô
Dan termasuk pula dalam ikatan golongannya, orang-orang yang sesudahnya, seperti orang-orang dahulu yang pernah menjumpainya

أول فضيلة المعجزات بخمود نار فارس وسقوط الشرفات

Awwalu fadlîlatil mu’jizâti bikhumûdi nâri fârisa wa suqûthisy-syurofât
Pertama kali yang menjadi keagungan mukjizatnya, adalah padamnya api persembahan negeri Persi dan runtuhnya panggung kehormatan nya.

ورميت الشياطين من السمآء بالشهب المحرقات

Wa rumiyatisy-syayâthînu minas-samã-i bisysyuhubil muhriqôti
Dilemparnya syetan-syetan dari langit dengan bintang-bintang yang membakar

و رجع کل جبار من الجن وهو بصولة سلطنته ذليل خاضع

Wa roja’a kullu jabbârin minal jinni wa huwa bishoulati sulthonatihi dzalîlun khôdli’un
Raja jin yang angkuh menguasai kerajaannya, seketika menjadi hina dan tunduk

لما تألق من سناه النور الساطع ، وأشرق من بهآئه الضيآء اللامع

Lammâ ta-allaqo min sanâhun-nûrus-sâthi’ wa asyroqo min bahã-ihidl-dliyã-ullâmi’
Ketika cemerlang cahaya Nabi yang menerangi dan nur keelokan Nabi bersinar menerangi segenap penjuru,

حتی عرض علی المراضع

Hattâ ‘uridlo ‘alâl marôdli’
sehingga Nabi diserahkan kepada wanita-wanita yang menyusui.

اللهم صل وسلم وبارك عليه

Allâhumma sholli wa sallim wa bârik ‘alaih
Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam serta keberkahan kepadanya (Nabi Muhammad)

قيل من يکفل هذه الدرة اليتيمة

Qîla man yakfulu hâdzihid-durrotal yatîmah
Diserukan oleh malaikat: Siapakah yang ingin mengasuh anak yatim-

التي لا توجد لها قيمة

Allatî lâ tûjadu lahâ qîmah
yang bagaikan permata yang tiada banding harganya

قالت الطيور نحن نکفله ونغتنم همته العظيمة

Qôlatith-thuyûru nahnu nakfuluhû wa naghtanimu himmatahul ‘adhîmah
Berkatalah sekelompok burung: Kamilah yang sanggup mengasuh dan mengambil keuntungan cita-citanya yang agung

قالت الوحوش نحن أولی بذلك لگي ننال شرفه وتعظيمة

Qôlatil wuhûsyu nahnu awlâ bidzâlika likay nanâla syarofahû wa ta’dhîmah
Berkatalah binatang-binatang liar: Kamilah yang lebih berhak mengasuhnya agar memperoleh kemuliaan dan keagungannya

قيل يا معشر الأمم اسکنوا فإن الله قد حگم فی سابق حکمته القديمة

Qîla yâ ma’syarol umami-skunû fa innallâha qod hakama fî sâbiqi hikmatihil qodîmah
Diserukan oleh malaikat: Hai golongan umat, tenanglah kalian, karena sesungguhnya Allah benar-benar telah memutuskan sejak zaman dahulu kala,

بأن نبيه محمدا صلی الله عليه وسلم يکون رضيعا لحليمة الحليمة

Bi annâ nabiyyuhû Muhammadan shollâllâhu ‘alaihi wa sallama yakûnu rodlî’ân lihalîmatal halîmah
bahwasannya Nabi Muhammad adalah hendak menyusu kepada seorang wanita bernama Siti Halimah yang penuh rasa kasih sayang..

اللهم صل وسلم وبارك عليه

Allâhumma sholli wa sallim wa bârik ‘alaih
Ya Allah , tetapkanlah limpahan rahmat dan salam serta keberkahan kepadanya (Nabi Muhammad)

ثم اعرض عنه مراضع الإنس لما سبق في طي الغيب ، من السعادة لحليمة بنت أبي ذؤيب

Tsumma a’rodlo ‘anhu marôdli’ul insi limâ sabaqo fî thoyyil ghoibi minas-sa’âdati li halîmata binti abî dzu-aibin
Kemudian berpalinglah dari Nabi shallallahu’alayhi wa sallam para wanita yang biasa menyusui bayi-bayi karena suratan takdir telah menentukan kebahagiaan kepada Halimah binti Abi Dzu’aib.

فلما وقع نظرها عليه

Falammâ waqo’a nadhoruhâ ‘alaihi
Tatkala pandangan Halimah tertuju kepada Nabi,

بادرت مسرعة إليه

Bâdarot musri’atan ilaihi
maka segeralah Halimah mengambilnya

ووضعته فی حجرها

Wa wadlo’at-hu fî hijrihâ
dan diletakkan di pangkuannya

و ضمته إلی صدرها

Wa dlommat-hu ilâ shodrihâ
dan dirangkul ke dadanya.

فهش لها متبسما فخرج من ثغره نور لحق بالسمآء

Fahasysya lahâ mutabassimân fakhoroja min tsaghrihi nûrun lahiqo bissamã-i
Lantas Nabi menampakkan kegembiraan dengan tersenyum kepadanya. Lalu keluarlah dari gigi depannya pancaran cahaya yang menembus ke langit

فحملته إلی رحلها

Fahamalat-hu ilâ rohlihâ
Kemudian Nabi di bawa ke kendaraannya,

وارتحلت به إلی اهلها

Wartahalat bihî ilâ ahlihâ
dan berangkatlah Halimah beserta Nabi menuju ke kampung halaman keluarganya.

فلما وصلت به إلی مقامها

Falammâ washolat bihî ilâ muqômihâ
Maka ketika Halimah beserta Nabi sampai pada tempat tinggalnya..

عاينت برگته حتی علی أغنامها وگانت کل يوم تری منه برهانا

‘âyanat barokatahu hattâ ‘alâ aghnâmihâ wa kânat kulla yaumin tarô minhu burhânân
tampaklah keberkahan menyelimuti kambing-kambingnya. Dan adalah Halimah setiap hari dapat melihat daripada Nabi tanda-tanda luar biasa

وترفع له قدرا وشانا

Wa tarfa’u lahû qodrôn wa syânân
dan meningkatlah kehidupan dan kedudukan Halimah karenanya,

حتی اندرج فی حلة اللطف والأمان

Hattâ-ndaroja fî hullatil-luthfi wal amân
sehingga semakin meningkat dalam kehidupan yang berhias suasana tenteram dan aman

ودخل بين إخواته مع الصبيان

Wa dakhola baina ikhwâtihi ma’ash-shibyân
dan Nabi dapat bergaul bebas dengan anak-anak asuhnya.

اللهم صل وسلم وبارك عليه

Allâhumma sholli wa sallim wa bârik ‘alaih
Ya Allah, tetapkanlah limpahan rahmat dan salam serta keberkahan kepadanya (Nabi Muhammad)

Advertisements

Tinggalkan Komentar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: